Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Youtube

Dokument

Här finns skolans dokumentation och information som kan vara användbar under din studietid på Ebersteinska gymnasiet.

Prövningsblankett

Ikon för filändelsen pdf.

Öppna

Specialkostblankett

Ikon för filändelsen pdf.

Öppna

Information till nya elever

Ikon för filändelsen pdf.

Öppna

Våra trivselregler

Ikon för filändelsen pdf.

Öppna

Tobakspolicy

Ikon för filändelsen pdf.

Öppna

Regler - alkohol och droger

Ikon för filändelsen pdf.

Öppna

Handlingsplan Alkohol och droger

Ikon för filändelsen pdf.

Öppna

Ebersteinska gymnasiets krishanteringsplan

Ikon för filändelsen pdf.

Öppna

Handlingsplan Likabehandling, kränkningar

Ikon för filändelsen pdf.

Öppna

Handlingsplan vid hedersrelaterat våld

Ikon för filändelsen pdf.

Öppna

Handlingsplan vid kränkande behandling av personal

Ikon för filändelsen pdf.

Öppna