Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Youtube

Telefonlista


Kansli och administration
Receptionen


011-15 30 00

A-hus

Larsson, Anne-Kristine

Assistent

011-15 30 13

A-hus

Wessén, Madeleine

Assistent

0730-20 16 67

A-hus/Bråvalla

Skolledning
Anna Pedersen

Rektor NA, VO

0725-97 41 35

H-hus

Hjälte, Margareta

Rektor IM

0730-20 20 10

G-hus

Åsa Stenmark/

(Lundgren, Per)

Rektor EE, IN

 

0725-97 41 39

(0730-20 25 65)

A- samt
H-hus

Pasalic, Negra

Rektor TE, EK

0730-20 27 33

H-hus

Lövgren, Kriztina

(Stafstedt, Claes)

Rektor BA, VF

 

0730-20 29 71

(0730-20 13 99)

H- samt
A-hus

Strömberg, Jörgen

Rektor FT, Gysär

0730-20 20 33

Bråvalla

Palmgren, Anders

Gymnasiechef

0730-20 15 17

A-hus

Kempe Kreutz, Lotta

Enhetschef

0730-20 11 23

Eber/Haga

Kullman, Lotta

Ekonom

0730-20 03 68

A-hus

Elevhälsan
Ericsson, Linda

Skolsköterska

0725-28 56 74

A-hus

Jonander, Susanne

Skolsköterska

0725-39 62 10

A-hus

Elmar, Caroline

Skolsköterska

0725-81 27 27

A-hus

Soläng, Anders

Skolsköterska

 

Bråvalla

Comey, Maria

Kurator

0725-97 41 16

A-hus

Jagesten, Kerstin

Kurator

0730-20 29 61

H-hus/Bråvalla

Jernberg, Daniel

Kurator

0730-20 25 50

G-hus

Rådstam, Jeannette

Kurator

0730-20 14 15

H-hus

Jansson, Flippa vikare

Studievägledare

0725-97 41 15

A-hus/Bråvalla

Lindell, Anna

Studie/yrkesvägl.

0722-44 08 09

A-hus

Biblioteket
Hedmark, Annika

Biblioteksass.

 

H-hus

Blomgren, Agneta

Bibliotekarie

0767-72 84 08

H-hus

Datatekniker
Jacobsen, Mattias

 e-sportsamordn.

0725-99 13 67

F-hus

Ekstrand, Sören


0730-20 20 65

F-hus

Al-Saffow, Radwan

systemadm.

0725-991327

F-hus/Bråvalla

Vaktmästare
Bandemo, Mikael

 

0730-20 20 36

F-hus

Larsson, Mikael

 

0730-20 16 69

Bråvalla

Tybåhl, Lars

 

0730-20 20 21

C-hus

Larsson, Kim


0725-99 13 28

F-hus

Resurspersonal
Knapasjö, Kristian

Resurspedagog

0725-74 99 32

C-hus

Qviström, Rolf

Elevvärd

0725-66 98 39

E-hus

Thome, Pernilla

Elevassistent FT

0725-83 34 14

Bråvalla

Lisa Skjaervold

Elevassistent VO

0705-34 39 49

F-hus


Skolmåltid/Skolrestaurang


Lindgren, Mirja

 

Fax 011-15 30 17

A-hus
 

Fastighetsskötare Sodexo

 

Akuta fel /Jour/

 

011-28 59 21

 

Övrigt

 

Café Eber

 

011-12 11 67

H-husFINIS

 


H-husSjukanmälan för elever

 

011-444 14 73

 

Lärare


Adbdulrahman, Kamal

IM


G-hus

Abo Al Ahad, Gabriel

EE

0725-974177

H-husAgnarsson, Hanna

IM

0767-728446

G-husAhlenius, Jonas

IM

0767-728407

G-husAl-Chalabi, Mona

TE

0725-974171

F-husAldenmark, Filip

VO

0725-297786

F-husAlgotsson, Tord

TE

0725-297781

H-husAlm, Gunnel

NA

0725-843412

F-husAlfredsson, Ola

FT

0725-974181

BråvallaAljassani, Ghadah

IM


G-hus

Andersson, Dan

BA Bygg

0725-974100

E-husAndersson, Lennart

Särskolan

011-15 33 64

C-husAndersson, Niclas

EE

0725-991377

H-husAndersson, Rickard

EE

011-15 30 43

H-husAnderstedt, Jonas

BA Bygg

0725-974101

E-husAskösvärd, Hans

FT Fordon

0725-285661

BråvallaAxelsson Lundvall, Cia

Utveckl.ledare

0725-991330

A-husBanks, Anjella

EK/TE

0725-297789

H-husBergdahl, Mattias

VVS

0725-285673

C-husBergenbrant, Sara

VO

0725-991313

F-husBjörklund, Anders

FT

0767-728406

BråvallaBoboescu, Ioan

EE

0725-297793

H-husBogren, Claes

IN

0725-390104

C-husBostner De Vivo, Ulla

BA

0725-974102

E-husBristrand, Pontus

Elevassistent

0725-974165

C-hus

Burnert, Tommy

IN

0725-390102

C-husClarén, Marie

IM

0725-836952

G-husDahl, Jonas

e-sportsinstrukt.

0704-312450

H-hus

Dahlström, Jack

Plåt

0725-974103

D-husde Laval, Maria

TE

0725-974166

H-husDijak, Drazen

 

0725-974098

H-husDegerstedt, Patrik

Idrott

0725-974148

B-husDuvniak, Igor

Elevass.

0767-72 29 18

C-hus

Edvinsson, Angelica

IMEngman-Heijbel, Christina

NA

0725-297788

F-husEnström, Tomas

FT

0722-354653

BråvallaEricsson, Kristher

FT Lack

0730-202929

BråvallaEriksson, Lars

FT Fordon

0727-248966

BråvallaErlansson, Kristina

NA

0725-297791

H-husEsting, Henrik

Idrott

0725-974147

B-husFrisberg, Fredrik

BA Bygg

0725-974105

E-husFrisberg, Hans-Göran

EE

0725-279459

H-husFrödemark, Robert

Buss vux

0767-728452,

0704-817578

BråvallaFuruheim, Eva

VO

0767-722919

F-husGranberg, Håkan

VF

0767-728444

C-husGranlund, Gustav

FT

0725-974180

BråvallaGunnarsson, Krister

FT Fordon

0725-285663

BråvallaGustafsson, Niclas

VF

0725-974113

F-HusHadziabdic, Azira

TE

0725-974168

F-husHarbman, Raad

TE

0725-974170

F-husHedlund, Mathias

VVS

0725-843413

C-husHellberg, Anders

Bygg

0725-285666

E-husHellström, Charles

IM


G-husetHolmqvist, Jonas

IN börjar 170814Hultberg, Krister Tjl.

NA

0725-297792

F-husHylén, Per

EE/FT

0725-836964

H-Hus, BråvallaHärold, Hans

VF

0767-728447

C-husIbrakovic, Senada

IM

0725-390105

G-husIngvald, Mattias

EE

0725-974176

H-husIssa, Elias

IM

0767-722918

G-husJaber, Linda

IM

0767-728410

G-husJohansson, Camilla

VO Elevassistent

0725-285666

F-husJohansson, Kenny

BA Anläggning

0725-279458

BråvallaJohansson, Per-Arne

VF

0725-974117

C-husJäger, Doris

VO

0767-728411

H-husJäger, Magnus

FT Sär

0725-390103

C-husJärlsjö, Håkan

TE

0730-205454

F-HusKarlenius, Susanne

IM Elevassistent

0767-627271

G-husKarlsson, Hans

EE börjar 170814Karlsson, Peter

Idrott

0725-974146

B-husKarlsson, Tony

FT Fordon

0725-285664

BråvallaKaya, Amanoel

Elevassistent

0725-991327
Kinnerud, Matilda

VO

0725-297794

F-husKnutsson, Jan

BA Anläggning

0730-201116

BråvallaKonstandinidis Nilsson
Johanna

IM

0725-991369

G-husKrantz, David

BA

0725-974114

E-husKroon, Erik

BA Vux

0725-843415

BråvallaKöhl, Stefan

TE

0725-974169

H-husLandström, Christina

VO

0725-297785

F-husLejonbaak, Roger

BUSS

0725-285662

BråvallaLidestam, Mikael

FT Fordon

0725-285670

BråvallaLiljegren, Per

EE

0725-991317

H-husLiljeqvist, Svante

FT Fordon

0725-285668

BråvallaLindeberg, Maria

Läsklinik

0725-974178

H-husLindgren, Anna

BA

0725-974106

E-husLindegren, Ulf

EE

0725-836963

H-husLindroos, Åsa

FT

0730-201037

BråvallaLindström, Kjell

FT Fordon

0725-285665

BråvallaLindwall, Niklas

VO

0738-531540

F-husLintrup, Pia

BA

0725-974104

E-hus/Bråvalla

Ljung, Robert

BA Bygg

0725-974107

E-hus  Lundin, Johnny

BA Vux

0725-843416

BråvallaLundqvist, Karin

TE

0725-974173

F-husLunnerdal, Marja

TE

0725-974175

H-HusMalmqvist, Niclas

BA Bygg

0725-974108

C-husMattsson, Jonny

EE

0725-396209

F-husMokvist, Robert

FT Fordon

011-15 38 48

C-husMolander, Lars

EE

0725-285660

H-husMolin, Tomas

IN börjar 170601Mossberg, Josefin

börjar 170607Mäkinen, Matti

BA Bygg

0725-974109

E-husNilsson, Jonas

NA

0725-991314

F-husNordenberg, Linus

IN

0725-390106

C-husNorman, Arne

FT Fordon

0725-297782

BråvallaNysten, Karin

IM

0725-843409

G-husOhlin, Hans

BA Vux

0725-974110

E-husOlofsson, Inge

BA Bygg

0725-974111

E-HusOlö, Peter

FT Fordon

0725-285669

BråvallaPalmer, Bengt

FT Fordon

0725-285671

BråvallaPersson, Gunilla

EK/TE

0725-974124

H-hus

Persson, Stefan

FT Fordon

0725-843408

BråvallaPetersson, Jessica

FT Sär

0725-285667

C-husPettersson, Kjell

NA

0725-974099

F-husPetäjavaara, Ann-Sofie

IN

011-15 30 55

F-husPålsson, Jenny

VO

0725-991315

F-husRejsmar, Camilla

IM

0767-728409

G-husRenåker, Kent

IN

0708-166352

C-husRunborn, Anna

BA Måleri

0767-728478

C-husRenholm, Bert

VVS

0767-728445

C-husRygaard, Cathrine

 

0727-244216

F-husSandberg, Heléne

VO

0725-297787

F-husSandström Jönsson , Anna

IM

0767-728479

G-husSchwartz, Michael

IN

0767-728456

C-husSjö, Berit

Läsklinik

0767-627279

H-husSjöstedt, Tommy

BA Plåt

0725-974112

D-husSjöström, Sara

EE

 0767-728412

H-husSkoog, Anna

TE

0725-297790

F-husSköld, Kent-Åke

EE

011-15 30 35

H-husSporre, Robert

FT


Bråvalla

Stensson, Anders

EE

011-15 30 35

H-husSundqvist, Marie

Särskolan


C-hus

Svensson, Patrick

VF


C-hus

Svensson, Thomas

BA Måleri

0730-202772

C-husTalani, Ely

Särskolan

0730-200384

C-husThalén, Östen

EE

0725-279460

H-husThuresson, Jan

BA Anläggning

0725-279457

BråvallaTiborson, Niklas

 

0725-974120

A-husTjäder, Patrik

BA Måleri

0761-281141

C-husToma, Norma

TE

0725-974174

F-husTybåhl, Mattias

Utbild.kontoret

011-15 54 79

C-, H-husTörnqvist, Stefan

IN

0725-390101

C-husUddbom, Bengt

TE

0725-974167

F-husVallthell, Therése

IM

0725-285675

G-husWahlén, Östen

FT Fordon

011-15 38 48

C-husWahlström, Victor

FT


Bråvalla/H-hus

Weber, Stefan

FT Fordon

0730-202804

BråvallaWeidenstrauch, Kristian

IN

0725-390100

C-husWerner, Anna

IM

0725-843411

G-husWerner, Carina

VO

0725-991368

F-husWesterberg, Thomas

Idrott

0725-974164

B-husWetell, Heidi

EK börjar 170701Willners, Per Anders

FT Fordon

0727-244098

BråvallaÅberg, Henrik

TE

0725-974172

F-husÄhlström Liselott

VO

0725-078693

F-husÖhrn, Ann-Katrin

NA

0725-974179

H-husÖstberg, Marita

Specialpedagog

0725-843410

G-hus