Anmäla frånvaro

Via e-tjänsten IST Administration kan du som vårdnadshavare och du som myndig elev anmäla frånvaro. Du som vårdnadshavare kan även anmäla frånvaro i appen IST Home Skola.

Tänk på att sjukanmälan ska göras varje dag som eleven är frånvarande. Om en elev är frånvarande utan att vara frånvaroregistrerad skickas ett SMS om ogiltig frånvaro till vårdnadshavaren.

Du som är myndig elev kan anmäla frånvaro genom att logga in med ditt Google-konto.

Du som är vårdnadshavare kan anmäla frånvaro genom att logga in med BankID, Freja eID+ eller Foreign eID.

Förutsättningar för att IST Administration ska fungera för dig som vårdnadshavare är

  • att du har ett barn som är elev på skolan
  • att ditt barn är under 18 år gammal.

Du som är vårdnadshavare kan anmäla frånvaro i appen IST Home Skola. Du loggar in i appen med BankID.

Ladda ner appen IST Home Skola från Appstore

Ladda ner appen IST Home Skola från Google Play