Ett hjärtformat hänglås.

Elevhälsa

Elevhälsan finns på skolan för att hjälpa dig med råd, stöd och vägledning.

Här hittar du information om vilket stöd du kan få.

Kuratorerna finns på skolan för att ge råd och stötta dig så att gymnasietiden ska bli så bra som möjligt. Hit kan du vända dig om du behöver någon som kan stötta och ge råd till dig som är elev, förälder och lärare. Kuratorerna hjälper dig reda ut frågor som rör studierna och sociala och psykiska problem.

Här får du också information om studieekonomi, stipendier, samhällsservice med mera.

Kuratorerna har tystnadsplikt och kommer inte berätta vidare det ni pratar om. Men de är anmälningsskyldiga till socialtjänsten om det kommer fram att någon under 18 år far illa. Kuratorerna ingår i elevstödsteamet och samarbetar med studie- och yrkesvägledarna, skolsköterska, rektor och speciallärare.

Kontakta kurator

Klara Patvikko

Ansvarig för Ekonomi, Natur, Teknik

klara.patvikko@norrkoping.se

072-569 36 86

Daniel Jernberg

Ansvarig för Vård och omsorg, Introduktion, Samhäll

daniel.jernberg@norrkoping.se

073-020 25 50

Hit kan du komma om du har frågor eller behöver råd om hälsa och livsstil. Skolhälsan arbetar för att du ska må så bra som möjligt. De ingår i elevstöds- teamet och samarbetar med studie- och yrkesvägledarna, kuratorerna, rektor och speciallärare för att hjälpa dig på bästa sätt.

Skolsköterskorna arbetar med att bland annat ge råd och information om hälsa och livsstil, utföra enklare sjukvård samt skapa rätt förutsättningar för dig som har en sjukdom eller ett funktionshinder.

Under årskurs 1 blir alla elever erbjudna ett hälsosamtal där du och skolsköterskan tillsammans diskuterar din hälsa och ditt välmående. Skolsköterskorna har likt kuratorerna tystnadsplikt.

Kontakta skolsköterska

Martina Wilhelmson

Ansvarig för Teknik, Ekonomi

011-15 14 68 eller 073-020 20 81

Susanne Jonander

Ansvarig för Introduktion, Samhäll, Natur, Vård och omsorg

072-539 62 10

Hos oss på Eber har du många att vända dig till om du behöver prata med någon. Men ibland kan det vara skönt att prata med någon utanför skolans värld. Anna Ryding, vår skolpräst, är en bra person att kontakta. Med henne kan man prata om allt. Och det behöver inte handla om Gud!

Grubblar du över något, har bekymmer eller bara vill prata med någon får du gärna ringa, mejla eller sms:a henne. Som präst har Anna Ryding tystnadsplikt. Det innebär att det du berättar för henne får hon inte berätta för någon annan.

Kontakta skolpräst

Anna Ryding

anna.ryding@svenskakyrkan.se

070-726 09 39

Elevhälsan finns på skolan för att hjälpa dig att må så bra som möjligt. Här arbetar skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och specialpedagoger och stöttar dig där du behöver.

Kontakta specialpedagoger

Karolina Eriksson

Ansvarig för Samhäll, Teknik, Natur.

karolina.eriksson3@norrkoping.se

072-254 37 97

Andrea Boras

Ansvarig för Ekonomi, IM och Vård och omsorg.

andrea.boras@norrkoping.se

072-599 13 38

Välkommen att kontakta eller besöka oss!

Länkar till webbsidor som kan vara värdefulla

Alla som behöver specialkost ska lämna in en ansökan om detta på "mina sidor". Vid frånvaro behöver elever med specialkost ringa till köket och meddela detta.

Kontaktinformation till köket:

011-15 30 17

Kökspersonalen är på plats från klockan 07.00.

Du som går i en kommunal skola eller är Norrköpingsbo och går i en skola i en annan kommun, är olycksfallsförsäkrad både under skoltid och efter. En viktig trygghet för alla barn och ungdomar.

Norrköpings kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar Östgöta. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada och omfattar förskolebarn/skolelever som går i skola i Norrköping samt barn och elever folkbokförda i Norrköpings kommun som går i skola i annan kommun. Även andra grupper omfattas av skyddet enligt försäkringsbeskedet.

Försäkringen gäller även barn och ungdomar i fristående förskolor och skolor. Såväl förskolebarn som skolelever är numera försäkrade både under tiden de är på förskolan/skolan och under fritiden.

Försäkringen gäller utan självrisk och omfattar bland annat läkekostnad, tandskadekostnad och resekostnader samt bestående besvär/invaliditet, vanprydande ärr eller annan kosmetisk defekt.

Läs mer om försäkringen och skadeanmälan här