Händer som vilar på en bok.

Stödundervisning och hjälpmedel

På Ebersteinska gymnasiet finns olika typer av stödundervisning för att göra din studietid så bra som möjligt. Här hittar du också kontaktinformation till skolans specialpedagoger som vägleder och hjälper dig att nå dina mål.

Ebertimmen

På torsdagar mellan klockan 14.00 och 15.00 har vi Ebertimmen på Eber. Då har du möjlighet att få hjälp och stöttning i olika ämnen och kurser. Många elever vill ha stöd i matematik. Skolan erbjuder givetvis mattestöd till alla elever.

Salar till Ebertimmen
ÄmneSal
VO-ämnen2:11
Hi/Re/Sh3:01
Eng3:06
Sv/Psyk3:04
Fek/Privjur3:07
Sva3:08
Ty/Gyar3:11
Teknik4:04/4:05
Datorämnen/ark4:10
Ma/Fy4:20
Ke4:21

Mattecentrum

Mattecentrum hjälper dig som vill läsa extra matematik, där kvalificerade volontärer finns till hands. Mattecentrum erbjuder alla elever stöd för alla gymnasieelever i Norrköping.

Mattecentrum på Eber har öppet mellan kl. 17:00–19:00. Lokal: Plan 1, sal 1:07 och 1:08. Ingång från skolans baksida. Det kommer att vara skyltat.

Läs mer på mattecentrums webbplats

Mattecoach på nätet

Du kan också få stöd i matematik på nätet av lärarstudenter som hjälper till med dina mattestudier. Varje måndag till torsdag mellan kl. 17:00 - 20:00 kan du få hjälp.

Läs mer på mattecoach webbplats

Karolina Eriksson

Ansvarig för Samhäll, Teknik, Natur.

karolina.eriksson3@norrkoping.se

072-254 37 97

Andrea Boras

Ansvarig för Ekonomi, IM och Vård och omsorg.

andrea.boras@norrkoping.se

072-599 13 38

Välkommen att kontakta eller besöka oss!