Böcker som står på rad.

Läsprojekt på Ebersteinska

Idag inleder Ebersteinska gymnasiet sitt läsprojekt. Idéen är sprungen ur den internationella läskunnighetsdagen och projektet grundar sig i att det är en mänsklig rättighet att vara läs- och skrivkunnig.

Eleverna kommer att läsa femton minuter varje tillfälle, minst tre gånger i veckan. Projektet riktar sig till årskurs 1 och kommer att pågå under hela läsåret.

Läsprojekt – LÅ 23/24

  • Femton minuter minst tre gånger/vecka
  • Läraren är en god förebild och läser också vid tillfället
  • Eleverna ska ha med sig egna böcker och ska inte ägna lektionstid åt att springa ner till biblioteket. Dock kan det vara klokt att ha med några extraböcker för de som glömt idag...

Går du i årskurs 1 och har svårt att välja bok? Besök skolans bibliotek och prata med Agneta så hjälper hon dig gärna med tips kring bra böcker att läsa.

Läs mer om skolans bibliotek