Vård- och omsorgsprogrammet blir kvar på Eber

Utbildningsnämnden har beslutat att Ebersteinska får fortsätta bedriva skolförlagd vårdutbildning och därmed behålla Vård- och omsorgsprogrammet på skolan.

Beslutet från utbildningsnämnden innebär också att Ebersteinska ska fördjupa samarbeta med Norrköpings Lärlingsgymnasium kring att bedriva utbildningen i lärlingsform.

Utbildningsdirektör Jonas Eriksson säger så här om nästa steg framåt:

"Vi har nu fått uppdraget att titta vidare på hur samarbetet mellan skolorna kan fördjupas och hur det skulle kunna konkretiseras. Nu är det verksamheten och de två skolorna som får planera hur detta ska ske ut i praktiken."