Två flickor samarbetar.

Introduktionsprogram

Behöver du en introduktion till gymnasiet? Här får du all hjälp och stöd du behöver för att klara av det gymnasieprogram du vill gå.

Våra program

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för varje enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram eller som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning.

Individuellt alternativ – profil teori

Teoriprofilen förbereder dig som vill söka vidare till något av gymnasiets program. Utbildningen formas efter dina behov och förutsättningar, den innehåller grundskoleämnen och kan även innehålla hela eller delar av gymnasiekurser. Det finns även möjlighet att följa med en klass för att prova på program som du är intresserad av.

Undervisningen sker i klasser med ungefär tjugo elever och utbildningens längd är mellan ett och tre år. Målet med utbildningen är att du ska bli behörig till att söka ett gymnasieprogram.

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionen är till för dig som saknar gymnasiebehörighet och som vill kunna studera mot ett yrkesprogram, till exempel vård och omsorg. Efter yrkesintroduktionen har du möjlighet att bli antagen till ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet eller läsa yrkeskurser för att öka din möjlighet till en anställning.