Tre studenter i skolbänken.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av hur samhället fungerar, av ledarskap, kommunikation och hur vi människor fungerar och beter oss?

Programmet är högskoleförberedande och du får studera samhällsfrågor som demokrati, etik, genus, miljö, kommunikation och hur vi skapar ett hållbart samhälle i både Sverige och övriga världen. Samtidigt utvecklar du din förmåga att tänka kritiskt, vara kreativ, ta initiativ och omsätta idéer till handling samt genom samarbete hitta lösningar på olika problem.

Två inriktingar

Inom Samhällsvetenskapsprogrammet kan du välja mellan två inriktningar.

Beteendevetenskap

Inriktningen passar dig som vill lära dig mer om hur människor tänker, känner, beter sig och hur vi fungerar i olika situationer. Du fördjupar dina kunskaper genom kurser i bland annat kommunikation, psykologi, filosofi, sociologi, ledarskap och organisation.

Du får också arbeta med din egen personliga utveckling och studera hur människan beter sig och utvecklas som individ, fungerar i grupper och påverkas av samhället. Utbildningen passar dig som i framtiden vill jobba med människor och ledarskap i yrken som till exempel jurist, socionom, polis, lärare eller psykolog.

Samhällsvetenskap

Inriktningen passar dig som är intresserad av samhällsfrågor, miljöfrågor och politiska och internationella konflikter. Du fördjupar dig i frågor kring demokrati, maktstrukturer, etik, hållbar utveckling idag och i framtiden. Det utvecklar din förståelse för världen och hur du kan vara delaktig i att förändra den. Några av de kurser du läser är historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap.

Utbildningen passar dig som vill vara delaktig i och påverka samhälls-utvecklingen i framtiden och jobba i yrken som till exempel jurist, kommunikatör, journalist, statsvetare eller lärare.

Här hittar du information om vilka kurser läser under din studietid. Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 3

100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Psykologi 1

50

Inriktning beteendevetenskap

Kurs

Poäng

Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

Inriktning samhällsvetenskap

Kurs

Poäng

Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

Programfördjupning beteendevetenskap

Kurs

Poäng

Psykologi 2b

50

Religionskunskap 2

50

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

Eget val


Internationella relationer/Engelska 7/Religion specialisering

100

Programfördjupning samhällsvetenskap

Kurs

Poäng

Internationella relationer

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

Eget val


Kommunikation/Engelska 7/Religion specialisering

100

Individuellt val och gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Karin Lundqvist, rektor

072-597 41 73

Jonas Nilsson, arbetslagsledare SA

jonas.nilsson@norrkoping.se

Hör våra elever berätta om utbildningen