Tre studenter i skolbänken.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av hur samhället fungerar, av ledarskap, kommunikation och hur vi människor fungerar och beter oss?

Programmet är högskoleförberedande och du får studera samhällsfrågor som demokrati, etik, genus, miljö, kommunikation och hur vi skapar ett hållbart samhälle i både Sverige och övriga världen. Samtidigt utvecklar du din förmåga att tänka kritiskt, vara kreativ, ta initiativ och omsätta idéer till handling samt genom samarbete hitta lösningar på olika problem.

Två inriktingar

Inom Samhällsvetenskapsprogrammet kan du välja mellan två inriktningar.

Beteendevetenskap

Inriktningen passar dig som vill lära dig mer om hur människor tänker, känner, beter sig och hur vi fungerar i olika situationer. Du fördjupar dina kunskaper genom kurser i bland annat kommunikation, psykologi, filosofi, sociologi, ledarskap och organisation.

Du får också arbeta med din egen personliga utveckling och studera hur människan beter sig och utvecklas som individ, fungerar i grupper och påverkas av samhället. Utbildningen passar dig som i framtiden vill jobba med människor och ledarskap i yrken som till exempel jurist, socionom, polis, lärare eller psykolog.

Samhällsvetenskap

Inriktningen passar dig som är intresserad av samhällsfrågor, miljöfrågor och politiska och internationella konflikter. Du fördjupar dig i frågor kring demokrati, maktstrukturer, etik, hållbar utveckling idag och i framtiden. Det utvecklar din förståelse för världen och hur du kan vara delaktig i att förändra den. Några av de kurser du läser är historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap.

Utbildningen passar dig som vill vara delaktig i och påverka samhälls-utvecklingen i framtiden och jobba i yrken som till exempel jurist, kommunikatör, journalist, statsvetare eller lärare.

Karin Lundqvist, rektor

072-597 41 73

Jonas Nilsson, arbetslagsledare SA

jonas.nilsson@norrkoping.se

Hör våra elever och lärare berätta om utbildningen