En tjej med stetoskop och en kille

Vård- och omsorgsprogrammet

För dig som vill jobba med människor och lära dig mer om arbete inom vården.

Utbildningen är en yrkesutbildning där du lär dig vad som krävs för att arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri samt med funktionshindrade och hur man bemöter och vårdar människor på ett professionellt sätt. Du får även lära dig att lösa problem i olika situationer och att se följderna av olika val samt vilka lagar och regler som gäller inom vården.

Du läser kurser inom omvårdnad, anatomi, hälso- och sjukvård, psykiatri och social omsorg och delar av utbildningen sker på en arbetsplats för att utveckla dina yrkeskunskaper. Programmet ger dig en bra grund för många olika yrkesval inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Du kan även läsa vidare på högskola genom att välja engelska 6 och svenska 3 / svenska som andra språk 3 under utbildningen.

Yrkesexamen eller studera vidare

Efter avslutad utbildning får du en yrkesexamen och är färdig undersköterska. Du kan även få jobb som skötare eller personlig assistent. Utbildningen är certifierad genom Vård- och omsorgscollege vilket visar att den är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning.

Vidare studier på högskola kan leda till yrken som sjuksköterska, ambulanssjukvårdare, barnmorska, tandsköterska eller fysioterapeut.

Jobbgaranti i Norrköpings kommun

Du som har fullföljt vård- och omsorgsprogrammet har en garanterad tillsvidareanställning i Norrköpings kommun. Det innefattar till exempel jobb på kommunens äldreboenden eller hemtjänst. Perfekt för dig som vill ha en trygg framtid och gå direkt ut i jobb.

Här hittar du information om vilka kurser du läser under din studietid. Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6*

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska/Svenska som andraspråk 3*

100

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Psykologi 1

50

Samhällskunskap 1a2

50

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Programfördjupning

Kurs

Poäng

Vård och omsorg specialisering

100

Etik och människans livsvillkor

100

Individuellt val och gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Indiviuellt val

200

Gymnasiearbete

100

* Dessa kurser leder till grundläggande behörighet och ingår i programmet fr.o.m. höstterminen 2023. Elev kan välja bort kurser som leder till grundläggande behörighet om så önskas.

15 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen.

Karin Lundqvist, rektor

072-597 41 73

Matilda Kinnerud, arbetslagsledare VO

matilda.kinnerud@norrkoping.se

Hör våra elever berätta om utbildningen