Länk till Facebook
Länk till Instagram

Låneregler

Det är en plats för studier, skolarbete och informationssökning. Du kan låna böcker, läsa tidningar och fråga bibliotekarien om du behöver råd och tips för dina studier.