Två kvinnor som samtalar

Stöd i studierna

Ibland kan man även behöva extra stöd som vuxen. Det finns olika stöd att få beroende på utbildning.

Det finns många olika utbildningar du kan välja för studier i vuxen ålder. Vilket sorts stöd du kan få beror på bestämmelser inom de olika utbildningsformerna.

 • ger stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt
 • uppmärksammar tecken på om det finns behov av extra anpassningar
 • identifierar om behov finns för särskilda insatser i samverkan med specialpedagog vid behov.

 • arbetar med förebyggande elevhälsoarbete på organisations-, grupp- och individnivå 
 • handleder lärare och beslutar om särskilda insatser för elever 
 • genomför pedagogiska kartläggningar och utredningar i särskilda fall
 • vägleder kring lärverktyg.

 • arbetar med att ge stöd kring ansökan
 • hjälper till att ansöka om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång och CSN
 • förmedlar kontakt med specialpedagog, information till berörda lärare med mera
 • informerar om vilka studieekonomiska alternativ som finns utifrån elevens helhetssituation
 • hjälper elever i behov av tydligare vägledning (coachar i inriktning, studietakt, omfattning – vilken typ av studier som passar bäst).

Läs mer om studie- och yrkesvägledare

 • vägleder i frågor som berör utmaningar i vardagen
 • social rådgivning och psykosocialt stöd
 • informerar om samhällsservice
 • försöker hitta lösningar som är bra för dig och dina studier.

 • finns  på grundläggande och gymnasial nivå
 • kan vara ett led i arbetet för att lyckas i studierna
 • kan ha syftet att ge stöd i kunskapsutveckling
 • kan ge ökade studietekniska färdigheter
 • fungerar som introduktion till kurser inom olika kunskapsområden
 • kan ge tillfälle till validering.

Som elev på Komvux i Norrköping har du tillgång till skolbiblioteket på Källvindsskolan. Här kan du låna böcker, studera, läsa tidningar och få hjälp att hitta böcker och information.

Biblioteket erbjuder

 • böcker på svenska och engelska
 • skön- och facklitteratur för vuxna, unga och barn
 • läromedel
 • referensböcker/kursböcker
 • lättlästa böcker.

Det finns två sökdatorer med skrivare för informationssökning till skolarbeten.

Öppettider


Måndag

09.00–16.00

Tisdag

 09.00-16.00

Onsdag

09.00–16.00

Torsdag

09.00–12.00

Fredag

09.00–12.00


Kontakt

011-15 39 14

komvuxbib@norrkoping.se