Yrkeshögskolor i Norrköping

Kanske letar du efter en yrkesutbildning på en högre nivå än Komvux? I Norrköping finns inte bara högskola/universitet. Här finns också flera yrkehögskoleutbildningar och yrkeshögskolor!

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform. Utbildningar inom yrkeshögskola drivs i nära samarbete med arbetsgivare och utbildningen matchar arbetslivets behov av kompetens.

Alla utbildningar inom yrkeshögskolan berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det gäller även under LIA-perioderna (Lärande i arbete) ute på en arbetsplats.

Ansökan görs till den yrkeshögskola där utbildningen finns.