Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Youtube

För företag & organisationer

Du som är arbetsgivare eller jobbar med personalförsörjning kan ha stor nytta av att engagera dig i vår skola. Vi vet att bristen på rätt kompetens är det största hindret för tillväxt.