Länk till Facebook
Länk till Instagram

Eber i världen, världen i Eber

Vår internationaliseringsdag – Eber i världen, världen i Eber – såg lite olika ut på de olika programmen. Bland annat fick eleverna på NA, TE, EK och VO fick lyssna till Cecilia Uneram, brandingenjör och räddningsledare, som berättade om sina uppdrag inom FN:s och EU:s tjänst på plats vid bland annat tsunamin i Thailand och den senaste större jordbävningskatastrofen i Nepal. Hon pratade också om hur en på Eber kan leda vidare ut i världen.

Många klasser kom också till aulan för att höra Mehdi Adnan Mossa berätta om hur han arbetar med stöd för unga i Stockholms förorter via projektet ”Ur dimman”.

På eftermiddagen – i en så gott som fullsatt aula – fick våra elever träffa Arkan Assad, en av Sveriges stora nutida författare. Det märktes tydligt att han är populär bland eleverna. Hans böcker berör. Arkan har bl a skrivit boken ”Stjärnlösa nätter” som handlar om manlig hederskultur och kulturkrocken mellan västerlandets tro på individualitet och mellanösterns starka familjetradition. Hans budskap från scenen var viktigt.

Det blev en mycket lyckad dag. Vi tackar våra föreläsare för en oerhört intressant och givande internationaliseringsdag.

Varmt välkomna tillbaka!

 

Internationaliseringsdag 2017
Internationaliseringsdag 2017
Internationaliseringsdag 2017
Internationaliseringsdag 2017
Internationaliseringsdag 2017
Internationaliseringsdag 2017