Länk till Facebook
Länk till Instagram

Sjukanmälan

Har du blivit sjuk? Ring och gör din sjukanmälan på telefonnummer: 011-444 14 73.

Glöm inte att:

  • Anmäla varje sjukdag.
  • Uppge personnummer.
  • Uppge från vilken tid sjukanmälan gäller (del av dag).

Ledighet under terminen?

När eleverna börjar på Ebersteinska gymnasiet får de en Informationsfolder om våra rutiner och regler. I den står att skolan är restriktiv med att bevilja ledigt. Detta står också på själva ledighetsblanketten, som man måste fylla i när man önskar ledigt.

På Eber - och övriga kommunala gymnasieskolor - beviljas ledigt för enskilda angelägenheter av vikt. Mentor beviljar ledighet för högst tre dagar i följd och sammanlagt högst sex dagar under ett läsår. Ledighet söks minst 14 dagar i förväg. Längre ledighet kan - om det finns särskilda skäl - beviljas av rektor.

Blankett för ansökan om ledighet finns här >>

Ifylld ansökningsblankett lämnas alltid till mentor.