Länk till Facebook
Länk till Instagram

Sjukanmälan

  • Ring 011-444 14 73 och följ instruktionerna.
    En guide för hur det går till finns att läsa här >>länk till annan webbplats

    Telefonnummer till köket: 011-153017
    Kökspersonalen är på plats från klockan 07.00.

    OBS! Vid frånvaro behöver elever med specialkost ringa till köket och meddela detta.

Ledighet under terminen?

När eleverna börjar på Ebersteinska gymnasiet får de en Informationsfolder om våra rutiner och regler. I den står att skolan är restriktiv med att bevilja ledigt. Detta står också på själva ledighetsblanketten, som man måste fylla i när man önskar ledigt.

På Eber - och övriga kommunala gymnasieskolor - beviljas ledigt för enskilda angelägenheter av vikt. Mentor beviljar ledighet för högst tre dagar i följd och sammanlagt högst sex dagar under ett läsår. Ledighet söks minst 14 dagar i förväg. Längre ledighet kan - om det finns särskilda skäl - beviljas av rektor.

Blankett för ansökan om ledighet finns här >>

Ifylld ansökningsblankett lämnas alltid till mentor.