Länk till Facebook
Länk till Instagram

Ekonomi

EK

Är siffror din grej? Efter att ha gått vårt ekonomiprogram kan du bli diplomerad gymnasieekonom och du får en bred kunskap om ekonomi.