Länk till Facebook
Länk till Instagram

Ekonomi

EK

Är siffror din grej? Efter att ha gått vårt ekonomiprogram kan du bli diplomerad gymnasieekonom.