Länk till Facebook
Länk till Instagram

Introduktionsprogram

IM

Behöver du en introduktion till gymnasiet? Här får du all hjälp och stöd du behöver för att klara av det gymnasieprogram du vill gå.