Kurser anpassade grundskolans ämnen

Undervisningen sker kursvis i mindre grupper. Du kan söka till flera kurser. Kurserna går att läsa i olika takt och under olika lång tid. Du studerar helår eller halvår.

Det kostar ingenting att studera här. Den som får löneavdrag kan via skolan söka bidrag från SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten).

Komvux kurser på anpassad grundskolenivå

Svenska

 

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • tala, läsa och skriva texter
 • språkbruk
 • informationssökning.

Delkurs: 1, 2, 3, 4

Svenska som andraspråk

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • tala, läsa och skriva
 • texter
 • språkbruk
 • informationssökning
 • satsmelodi och uttal

Delkurs: 1, 2, 3, 4

Engelska

Längd: helår

Exempel på innehåll:

 • tala och samtala
 • lyssna och läsa
 • skriva
 • kultur och samhälle

Delkurs: 1, 2, 3

Matematik

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • de fyra räknesätten
 • problemlösning
 • rimlighetsbedömning
 • pengar
 • tid

Delkurs: 1, 2, 3

Fysik

Fysik i naturen

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • solsystem och planeter
 • väder
 • ljud och ljus

Fysik i samhället och vardagen

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • tyngdkraft
 • energikälla och miljön
 • elektricitet
 • värme och kyla

Teknik

Tekniska lösningar

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • hur teknik fungerar
 • tekniska uppfinningar
 • egenskaper hos material

Teknik i samhället

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • tekniska föremål i vardagen
 • tekniska lösningar i samhället
 • säkerhet när teknik används
 • instruktioner och manualer

Biologi

Natur

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • årstider i naturen
 • djur och växter
 • människa, miljö och framtid

Kropp och hälsa

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • livets utveckling
 • hur fungerar vår kropp
 • vad påverkar vår hälsa
 • sex och samlevnad

Kemi

Kemin i naturen

Längd: Halvår

Exempel på innehåll:

 • vatten och luft
 • fotosyntes
 • kemiska reaktioner

Kemin i vardagen och samhället

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • kemikalier i hemmet
 • materialens egenskaper
 • kretsloppet

Mat och boende

Längd: halvår

Exempel på innehåll:

 • näringsriktig kost
 • matlagning & bakning.
 • hygien, rengöring & städning
 • vardagsmotion
 • samband mellan matintag och rörelse

Delkurs 1, 2

Vardagsekonomi

Längd: Halvår

Exempel på innehåll:

 • kostnadsberäkningar för boende mat & fritid
 • konsumenters rättigheter och skyldigheter
 • reklamens påverkan
 • handla över Internet och olika betalningssätt
 • jämförelser av produkter

Historia

Historiska skeenden

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • historiska personer, händelser och perioder i Sverige
 • människans levnadsvillkor genom historien

Historia och nutid

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • några upptäcktsresor
 • olika högkulturer och slaveri
 • andra världskriget

Religion

Kristendom

Längd: Halvår

Exempel på innehåll:

 • etiska begrepp
 • kristendomens historia
 • viktiga livsfrågor

Världsreligionerna

Längd: Halvår

Exempel på innehåll:

 • religioner i Sverige
 • de större världsreligionerna
 • högtider, symboler och berättelser
 • viktiga livsfrågor
 • etiska begrepp

Längd på kurser

Helårskurs

Helårskursen är ettårig och börjar i augusti och slutar i juni nästa år. Undervisningen sker vid ett tillfälle i veckan. En lektion är oftast två timmar.

Halvårskurs

Halvårskursen pågår från augusti till december eller januari till juni. Undervisningen sker vid ett tillfälle i veckan. En lektion är oftast två timmar. För att gå kursen är det viktigt att det passar bra med ditt arbetsliv och övriga aktiviteter.

Orienteringskurs

Orienteringskurs är en kurs för dig som inte studerat tidigare inom skolformen Komvux som anpassad utbildning.