Länk till Facebook
Länk till Instagram
Utbildningar

Ekonomi

Är siffror din grej? Efter att ha gått vårt ekonomiprogram kan du bli diplomerad gymnasieekonom och du får en bred kunskap om ekonomi.

Ekonomi Läs mer Alla utbildningar

SALAR TILL EBERTIMMEN


VO-ämnen

2:11

Hi/Re/Sh

3:01

Eng

3:06

Sv/Psyk

3:04

Fek/Privjur

3:07

Sva

3:08

Ty/Gyar/Sve

3:11

Teknik

4:04/4:05

Datorämnen/ark

4:10

Ma/Fy

4:20

Ke

4:21

-

Nyheter
  • Inför läsårets prövningar

    Läs mer
  • NA21 på Fenomenmagasinet

    Läs mer
  • Viktigt om IST Home Skola

    Läs mer