Tre studenter i labbet.

Naturvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av naturvetenskap, matematik och miljö och vill ha bred gymnasieutbildning för vidare studier på högskola? Då är Naturvetenskapsprogrammet valet för dig.

Naturvetenskapsprogrammet på Ebersteinska passar dig som är intresserad av hållbar utveckling och hur naturvetenskap och samhällsutveckling har påverkat och påverkar varandra. Under dina tre år fördjupar du dina kunskaper inom biologi, kemi, fysik och matematik så att du kan delta i samhällsdebatten och lösa problem som rör dagens stora naturvetenskapliga utmaningar. Du får bland annat lära dig om biologisk mångfald, människokroppen, kemiska processer, hur framtidens energiförsörjning ska tryggas och världsrymden utforskas.

Utbildningen är både praktisk och teoretisk, vilket innebär att teori varvas med experiment, laborationer, fältstudier och andra praktiska moment. Du får lära dig att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt, att tänka kritisk, föra logiska resonemang, arbeta med systematiska iakttagelser och att lösa problem.

Två inriktingar

Du kan välja mellan två inriktningar:

  • Naturvetenskap – du fördjupar dig i biologi, fysik, kemi och matematik.
  • Naturvetenskap och samhälle – för dig som är intresserad av miljöfrågor och hållbar utveckling. Du läser utöver naturvetenskap även samhällskunskap och geografi.

Oavsett inriktning kommer du att vara väl förberedd inför dina fortsatta högskolestudier som kan leda till jobb som exempelvis läkare, veterinär, biolog, forskare, astronom och civilingenjör.


Här hittar du information om vilka du kurser läser under din studietid. Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 3

100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Biologi 1

100

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

Inriktning naturvetenskap

Kurs

Poäng

Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

Inriktning naturvetenskap och samhälle

Kurs

Poäng

Biologi 2

100

Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100

Programfördjupning naturvetenskap

Kurs

Poäng

Matematik 5/MA-spec/Historia 2a

100

Engelska 7/Moderna språk/Modersmål

100

Programfördjupning samhällsvetenskap

Kurs

Poäng

Samhällskunskap 3

100

Historia 2a

100

Eget val


Engelska 7/Internationella relationer/Moderna språk/Modersmål

100

Individuellt val och gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Negra Pasalic, rektor

073-020 27 33

Kristina Erlansson, arbetslagsledare NA

kristina.erlansson@norrkoping.se

Hör våra elever berätta om utbildningen