Elevföreningar

Ebersteinska gymnasiet har flera föreningar som du som elev kan engagera dig i. Några av dem har anor från långt tillbaka medan andra är helt nya. Oavsett föreningens ålder eller ämne så är du som elev välkommen till Ebersteinska gymnasiets alla olika elevföreningar.

Elevkåren

Elevkåren har funnits på Ebersteinska gymnasiet och påverkat skolan sedan 1931. Till skillnad från förr är medlemskapet idag frivilligt. Undersektionerna arrangerar skolavslutningar, spex, tävlingar och fester. Som medlem i elevkåren får du delta på alla dessa evenemang. Medlemskapet kostar 20 kronor per läsår.

En gång per termin håller elevkåren stormöte dit alla medlemmar är välkomna att diskutera och besluta om elevkåren och skolan.

Elevrådet

Elevrådsstyrelsen har stort inflytande över förändringar på skolan. De för din talan i viktiga frågor som bland annat rör trivseln och miljön på skolan. De håller även i stormöten för att samla ihop elevernas åsikter och tankar via klassrepresentanterna.

Åsikterna sammanställs och framförs till rektor och styrande ledning. Elevrådsstyrelsen anordnar även aktiviteter, mösspåtagning och rosutdelning på alla hjärtans dag och gymnasieslaget.

Kontakt för elevrådet

Daniel Jernberg, kurator

0730-202550

daniel.jernberg@norrkoping.se

FINIS

​Föreningen FINIS bildades 1909 av de teknister som då gick på skolan. Trots skolans alla förändringar genom åren lever föreningen fortfarande kvar.

Ända från början har tidningen FINIS producerats för att få fram pengar till avslutningsmiddagen och avslutningsringen. Föreningen arrangerar fester och ceremonier, flera av dem har anor sedan 1940-talet.

Det finns tidningar från FINIS ända från starten 1909 fram till idag.

Idrottsföreningen

Ebersteinska gymnasiets idrottsförening vill ha så roligt som möjligt i två halvlekar. Föreningen vill främja hälsa och strävar alltid efter fair play på skolan. De anordnar aktiviteter, nattinnebandy, pingisturnering, brännbollsturnering och mycket mer. Du som elev ska inte hamna offside utan hit är alla välkomna.